Welkom

Het Burgermeetnet Lansingerland (BML) meet de concentratie fijnstof in de lucht en brengt de luchtkwaliteit in kaart. De resultaten voor Lansingerland zijn gebaseerd op het gemiddelde van de resulaten van alle meetpunten van ons meetnet.

Ultrafijnstof

RIVM start in 2023 met het structureel meten van ultrafijnstof. Meer informatie...

Fijnstof dashboard

Actuele luchtkwaliteit 
29.9 µg/m³
Nederland 
Uurverloop 29-11-2023
█ PM10   █ PM2.5   █ WHOnorm   █ EUnorm  
50 µg/m³ 100 µg/m³ 150 µg/m³ 00 29-11-2023 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 30-11-2023 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Daggemiddelde 29-11-2023

PM10 6.3 µg/m³ PM2.5 3.8 µg/m³

Heel goed. Onder WHO norm.
Dagtellingen 2023
264 264 49 49 6 6 13 13
█ Heel goed (<20µg/m³)
█ Goed (20-40µg/m³)
█ Matig (40-50µg/m³)
█ Slecht (50-200µg/m³)
█ Heel slecht (>200µg/m³)

Lansingerland

Onderstaande kaart van Lansingerland toont de meetpunten van het meetnet.

Luchtkwaliteit gedurende het jaar

In onderstaande grafiek wordt het voortschrijdende (7-daags) daggemiddelde weergegeven vanaf het begin van het jaar.

█ PM10   █ WHOnorm   █ EUnorm  
20 µg/m³ 40 µg/m³ 60 µg/m³ 01 JAN 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 FEB 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 MAR 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 APR 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 MAY 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 JUN 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 JUL 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 AUG 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 SEP 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 OCT 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 NOV 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Gegevensbron

Alle resultaten zijn afkomstig van een centrale "open" database van het RIVM. Er worden door het RIVM twee typen resultaten beschikbaar gesteld:

  1. De resultaten zoals deze zijn gemeten, niet gecorrigeerd voor enige omgevingsinvloeden.
  2. Gekalibreerde resultaten; gecorrigeerd voor een aantal omgevingsinvloeden waaronder de relatieve luchtvochtigheid.

Alle data zoals gepresenteerd op de website betreft de niet-gekalibreerde meetresultaten, tenzij anders aangegeven.

Beheer

Inloggen

Contact

Heeft u vragen over het meetnet of heeft u interesse om deel te nemen? Neem dan contact met ons op via burgermeetnet@gmail.com